Przejdź do głównej treści

KONKURS ARCHITEKTONICZNY

SCHRONISKO TURYSTYCZNE Z WIEŻĄ WIDOKOWĄ NA GÓRZE JEŻOWA WODA

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wyniki będą opublikowane w dniu 28.09.2023 o godz. 16:00

GŁOSOWANIE PUBLICZNOŚCI

ZASADY GŁOSOWANIA

Poniższe zasady stanowią wyciąg z regulaminu głosowania.

 1. Tytuł Zwycięzcy otrzyma projekt architektoniczny, który osiągnie największą liczbę głosów uczestników głosowania w czasie wyznaczonym przez Organizatora.
 2. Głosowanie jest tajne, przeprowadzane w formie formularza przygotowanego przez Organizatora, dostępnego na stronie internetowej: https://mountainshelter.ideanova.org.pl/.
 3. Każdy użytkownik może zagłosować jednokrotnie, tylko na jeden wybrany projekt.
 4. Głos można oddawać na stronie internetowej: https://mountainshelter.ideanova.org.pl/. Po oddaniu głosu, następuje blokada danych IP urządzenia, z którego został oddany głos, co oznacza, że nie można z niego ponownie oddać głosu na wybrany projekt.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie oprogramowania automatyzującego proces oddawania głosu.
 6. W celach weryfikacji Organizator Konkursu przechowuje imię, adres e-mail, adres IP, z którego nastąpiło połączenie oraz dokładną godzinę i datę oddania głosu, uzasadnienie wyboru projektu. Zasady wykorzystywania plików cookies określa Polityka Prywatności zamieszczona na stronie Organizatora.
 7. W przypadku zaobserwowanych nadużyć, Organizator zastrzega sobie prawo anulowania głosów oddanych w sposób niezgodny z Regulaminem.
 8. Wyniki Głosowania zostaną podliczone przez Organizatora i zatwierdzone przez Jury Konkursu.
 9. Tytuł Zwycięzcy otrzyma ten uczestnik Konkursu, którego projekt uzyska w okresie trwania głosowania największą liczbę głosów.
 10. Głosowanie trwa od dnia 14 września 2023 roku od godziny 12:00:00 do dnia 24 września 2023 roku do godziny 23:59 (czasu polskiego GMT + 2:00). Organizator ma prawo, z ważnych przyczyn, zmienić okres oddawania głosów, o czym poinformuje na stronie internetowej: https://mountainshelter.ideanova.org.pl/ i poprzez media społecznościowe Organizatora (Facebook, Instagram).
 11. Organizator poda do publicznej wiadomości nazwę zwycięzcy i ilość oddanych na niego głosów podczas gali finałowej Konkursu.

Organizator dołoży wszelkich starań, aby głosowanie internetowe odbyło się sprawiedliwie.  Wszystkie maile będą poddawane wnikliwej weryfikacji celem wyeliminowania potencjalnych naruszeń obowiązującego regulaminu. Głosowanie seryjne z podejrzanych domen mailowych, czy krajów które są znane z możliwości świadczenia takich usług będą wykluczane z głosowania. Raz dziennie, o godzinie 12:00 Fundacja IDEANOVA, po weryfikacji maili, będzie udostępniała wyniki z Głosowania na Nagrodę Publiczności.

SCHRONISKO TURYSTYCZNE Z WIEŻĄ WIDOKOWĄ NA GÓRZE JEŻOWA WODA

This poll has ended (since 6 month).

* POLA OBOWIĄZKOWE

KONKURSY ARCHITEKTONICZNE

34-604 Przyszowa 82

tel. +48 692 422 717

kontakt@ideanova.org.pl

NIP: 6772430287
REGON: 36923018000000
KRS: 0000712784

IDEANOVA MOUNTAIN SHELTER

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

pl_PLPolish