Przejdź do głównej treści

KONKURS ARCHITEKTONICZNY

SCHRONISKO TURYSTYCZNE Z WIEŻĄ WIDOKOWĄ NA GÓRZE JEŻOWA WODA

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

KONKURS ARCHITEKTONICZNY

„Schronisko turystyczne na górze Jeżowa Woda z restauracją i tarasami widokowymi”

Ogłoszenie konkursu na projekt „Schroniska turystycznego na górze Jeżowa Woda z restauracją
i tarasami widokowymi” wywołało niemałe poruszenie i wiele pytań. Biorąc pod uwagę, że nasz regulamin wymaga wyjaśnień, przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Drogi Uczestniku – pamiętaj o bardzo ważnej sprawie – nie jest to konkurs, jakich organizowane są tysiące, w których po rozstrzygnięciu projekty trafiają do szuflad i archiwów, a laureaci pierwszego miejsca muszą długimi latami lub nawet dekadami czekać na realizację. Schronisko wybudowane zostanie naprawdę, a proces wdrażania zwycięskiego projektu ruszy możliwie jak najszybciej po ogłoszeniu Zwycięzcy.

 • Do kogo skierowany jest konkurs?

  Konkurs na schronisko turystyczne na górze Jeżowa Woda z restauracją i tarasami widokowymi organizowany jest dla architektów, projektantów, a także innych artystów (w tym studentów uczelni wyższych) oraz zespołów mieszanych (składających się np. z autora koncepcji i autora technicznej strony projektu). Mogą wziąć w nim wszystkie osoby, które posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające przygotowanie projektu zgodnego z wytycznymi technicznymi.

 

 • Jakie kryteria musi spełniać to schronisko?

  Koncepcja schroniska musi być zgodna z prawomocnymi Warunkami Zabudowy dla budowy schroniska, które wydała Gmina Limanowa i które znajdziesz w załącznikach do konkursu na stronie www.mountainshelter.ideanova.org.pl

 

 • Czym schronisko na górze Jeżowa Woda powinno wyróżniać się na tle innych schronisk turystycznych? Na czym zależy organizatorowi?

Przede wszystkim standard schroniska powinien wynosić 3 gwiazdki +. Projekt musi przewidywać m.in. formę małego SPA oraz salę restauracyjną, na której będą mogły być organizowane bankiety do 150 osób.

Najwyższa kondygnacja widokowa powinna mieć charakter uniwersalny, czyli spełniać też funkcje sali wystawowej, przeznaczonej do organizacji spotkań oraz wizualnej (np. o funkcji planetarium) lub dawać możliwość adaptacji innych funkcji, jak np. amatorskie obserwatorium astronomiczne Uczestnicy Konkursu mogą proponować inne funkcje.

Projektowany obiekt powinien stanowić miejsce o nowoczesnym charakterze, o formie wybiegającej w daleką przyszłość, a równocześnie pozostawać w harmonii z otaczającą go przyrodą. Najwyższa kondygnacja powinna znajdować się ponad koronami drzew i być widoczna ze wszystkich pobliskich szczytów, jednak możliwie jak najmniej dominować nad krajobrazem Beskidu Wyspowego.

Konieczne jest zaprojektowanie funkcjonalnej i szybkiej windy oraz wygodnej komunikacji schodowej (lub pochylniowej), spełniających wszelkie warunki ppoż. dla budynków o tej wysokości i funkcjonalności oraz wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Niezwykle ważne jest, aby schronisko wpisywało się w tkankę przyrody i było dyskretne – nie dominowało w krajobrazie. Aspekt ekologiczny powinien być na równi z innowacyjnością schroniska.

 • Na czym powinienem się skupić w pierwszym etapie konkursu?

W pierwszym etapie konkursu najważniejsza jest koncepcja i wizja architektoniczna bryły samego obiektu i na tym w pierwszej kolejności powinieneś się skupić. Szczegóły dotyczące np. rozmieszczenia pokoi będą istotne podczas drugiego etapu.

 • Jaki ma być standard schroniska?

Schronisko może przewidywać pokoje wieloosobowe, ale musi posiadać także osobne pokoje (2 i 3 osobowe) typu hotelowego w standardzie „3 gwiazdki +”.

 • Ile kondygnacji powinno mieć schronisko?

Budynek schroniska powinien składać się z dwóch kondygnacji podziemnych, trzech kondygnacji nadziemnych oraz najwyższej, przeszklonej i zadaszonej kondygnacji widokowej.

 • Czy jeśli wygram konkurs to czy obiekt naprawdę powstanie?

Tak. Fundacja IDEANOVA organizując konkursy architektoniczne zawsze dba aby zaprojektowane obiekty powstały naprawdę. Planowany obiekt powstanie w Beskidzie Wyspowym (współrzędne geograficzne: 49°38’18.6″N 20°25’14.7″E).

Na swoim koncie mamy już zrealizowane min. zwycięski projekt z pierwszej edycji naszego Konkursu Architektonicznego – Kapsuła Czasu (https://ideanova.org.pl/kapsula-czasu-serce-kapsuly-czasu/) i projekt instalacji artystycznej autorstwa młodego designera – Keloskop, który zdobył wyróżnienie na Festiwalu Żywej Architektury w Montpellier (https://keloskop.ideanova.org.pl/). W trakcie realizacji znajduje się zwycięski projekt z drugiej edycji Konkursu – 24-godzinny Zegar Słoneczny (etap sporządzania projektu wykonawczego) oraz zdobywca Nagrody Publiczności w tym samym Konkursie (prowadzone są rozmowy z miastem Łódź odnośnie wyboru najlepszej lokalizacji) (https://ideanova.org.pl/zegarsloneczny/) .

 • Co ma zawierać projekt konkursowy pierwszego etapu? Na ile dokładnie ma być zaprojektowany obiekt?

  Każda praca złożona do pierwszego etapu Konkursu powinna składać się z części graficznej oraz części tekstowej (opis idei):
  a) w przypadku części graficznej pracy konkursowej:- rzuty poszczególnych kondygnacji 1:50 lub 1:100 (dopuszczalne rzuty wykonane schematycznie)
  – minimum dwa przekroje w skali 1:200 (dopuszczalne przekroje wykonane schematycznie)
  – projekt zagospodarowania otaczającego terenu (działka numer 1040 oraz ewentualnie dodatkowo obrzeża działki 1038, przylegające poprzez drogę gminną do działki 1040) w skali 1:500
  – wstępna wizualizacja pokazująca oświetlenie samego obiektu oraz oświetlenie pochodzącego z tego obiektub) w przypadku części tekstowej pracy (opis idei) – opis na maksymalnie dwóch stronach A4 czcionką 12 (do 5000 znaków).

 

 • Czy można liczyć na pomoc techniczną oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółów obiektu?

Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc, której udzielą Ci nasi eksperci oraz członkowie Jury Konkursu. Jeśli potrzebujesz, napisz do nas wiadomość e-mail (konkurs@ideanova.org.pl) lub zadzwoń do Koordynatora Konkursu (+48 600 314 086 lub +48 692 422 717). Chętnie rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości. W drugim etapie konkursu przewidujemy również możliwość organizacji grupowych konsultacji on-line: w formie audio-konferencji z udziałem naszych ekspertów i wybranych członków Jury. Spotkania odbywać się będą z pełnym zachowaniem anonimowości Uczestników Konkursu. W czasie pierwszego etapu możesz liczyć na wsparcie koordynatora konkursu oraz jego zastępcy.

 • W jakim języku dostępny jest regulamin, a w jakim powinienem przygotować projekt?

Regulamin jest dostępny aż w sześciu językach: polskim, angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim oraz hiszpańskim. Pełna treść regulaminu jest dostępna tylko w języku polskim, natomiast w pozostałych, przygotowaliśmy wyciąg z regulaminu.

Możesz wysłać do nas swój projekt sporządzony w jednym z sześciu powyższych języków.

Korespondencję mailową i telefoniczną prowadzimy wyłącznie w języku polskim i angielskim.

 • Jeżeli przejdę do drugiego etapu konkursu, to czy mogę liczyć na szerszą pomoc, tak aby możliwie najlepiej dopracować projekt?

W pierwszym etapie konkursu, projektując schronisko turystyczne, powinieneś przedstawić ogólną wizję. Jury wybierze od 2 do 5 projektów, które przejdą do następnego etapu konkursu. Wówczas nastąpi zintensyfikowanie pomocy technicznej. W konkursie wygra projekt, który zostanie najwyżej oceniony przez Gremium Jurorskie. Konsultacje z udziałem ekspertów i/lub członków Jury odbędą się z pełnym zachowaniem anonimowości Uczestników Konkursu.

 • Jeżeli mój projekt zwycięży, to jak będzie wyglądała współpraca przy realizacji projektu?

Zwycięski projekt zostanie na pewno zrealizowany. To dlatego Twoja współpraca z nami jest niezbędna. Dzięki niej końcowy efekt – gotowy obiekt architektoniczny, będzie odzwierciedleniem Twojej wizji. Zasady współpracy będą określone w osobnej umowie, jaką zawrze Inwestor z Tobą jeśli zwyciężysz w konkursie.

 • Jakie są etapy Konkursu?

Konkurs jest przedsięwzięciem dwuetapowym.

W pierwszym etapie uczestnik lub zespół projektowy przekazują Organizatorowi pracę konkursową uzupełnioną o jednostronny opis. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostanie 2- 5 prac wybranych przez Jury. Ich autorzy zostaną poproszeni o uzupełnienie swoich koncepcji i dokładniejsze rozwinięcie swoich pomysłów. Następnie zwycięzca zostanie wyłoniony przez Jury, a równolegle odbędzie się głosowanie internetowe, po którym przyznana zostanie Nagroda Publiczności. Po ogłoszeniu wyników rozpocznie się przygotowanie do procesu realizacji zwycięskiego konceptu.

 • Jak mogę zgłosić swój udział w Konkursie?

Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie musi zarejestrować się za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Organizatora (https://mountainshelter.ideanova.org.pl).W ciągu dwóch dni roboczych od wypełnienia formularza, osoba zgłaszająca się do Konkursu otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 • Gdzie znajdę wyniki?

Wyniki pierwszego etapu, a tym samym lista prac zakwalifikowanych do drugiego etapu, będą opublikowane na stronie konkursowej https://mountainshelter.ideanova.org.pl oraz za pośrednictwem kanałów social-media Organizatora – Fundacji IDEANOVA.

Zwycięzca drugiego etapu zostanie ogłoszony podczas uroczystej gali, następnie informacja ta pojawi się na stronie https://mountainshelter.ideanova.org.pl oraz za pośrednictwem kanałów social-media Organizatora.

 • Jakie są terminy zgłaszania projektów do Konkursu?

Ostateczny termin zgłoszeń Uczestników Konkursu i tym samym zakończenie rejestracji nastąpi 31.03.2023 r. Przez kolejny miesiąc, do 30.04.2023 r. musisz przekazać pracę konkursową do pierwszego etapu w formie elektronicznej.

 • Co będzie najwyżej oceniane podczas konkursu?

Najważniejszym celem Konkursu i jednocześnie najwyżej ocenianym parametrem będzie wizja architektoniczna (która powinna wybiegać w daleką przyszłość), jednak przy zachowaniu ekonomicznej racjonalności, co należy rozumieć jako projekt do wykonania w standardowych obecnie stosowanych technologiach lub nowatorskich technologiach, ale przy kosztach, które można uznać za zdroworozsądkowe dla tego typu obiektów.

 • Czy mogę zgłosić w konkursie projekt, który przygotuję wraz ze znajomymi?

Oczywiście! Możesz przygotować projekt indywidualnie lub w zespole projektowym. Pamiętaj, aby zgłosić wszystkich członków swojego zespołu.

 • Jak mogę przekazać Organizacji swój projekt?

Pracę konkursową do pierwszego etapu należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@ideanova.org.pl, do 30.04.2023 r. Pamiętaj, że liczy się data przyjęcia przesyłki przez Organizatora. Potwierdzimy, że praca do nas dotarła, w postaci wiadomości e-mail zawierającej Twój indywidualny numer projektu.

 • Jakie będą kryteria oceny projektów konkursowych?

W projekcie będą oceniane: Spójność treści i formy, walory artystyczne, ponadczasowość idei architektonicznej, walory funkcjonalne, adekwatna do funkcji i różnorodności lokalizacji skala obiektu i jego detali, praktyczna wykonalność i ekonomiczność budowlana.

 • Czy mogę dostarczyć projekt do biura Fundacji osobiście?

Przyjmowanie prac prowadzone jest w 100% elektronicznie, przy zachowaniu pełnej anonimowości uczestników. Oznacza to, że nie możesz przynieść projektu osobiście – takie prace nie będą przyjmowane.

 • Jakie są minimalne wymagania względem schronisk turystycznych w Polsce?

Schroniska muszą być zlokalizowane w budynkach, zapewniających utrzymanie w pomieszczeniach noclegowych i świetlicy temperatury 18 °C, z bieżącą zimną i ciepłą wodą, przy czym ciepła woda musi być dostępna minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem, o ustalonej porze. Recepcja obiektu musi być wyposażona w telefon dostępny dla gości oraz świadczyć usługę przechowywania pieniędzy, przedmiotów wartościowych, bagażu i sprzętu turystycznego, a także informacji turystycznej (wyeksponowana musi być m.in. tablica zawierająca zwięzły opis szlaków prowadzących do sąsiednich schronisk oraz miejscowości, zasadniczo w formie mapy lub schematu, informacja o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej z najbliższej miejscowości, informacja o grożących niebezpieczeństwach i zasadach wzywania pomocy).

Wśród innych usług wymienia się sprzedaż podstawowych drobnych artykułów higienicznych i kosmetycznych, słodyczy, pamiątek, możliwość suszenia odzieży we wskazanym miejscu oraz wyodrębnienie stanowiska umożliwiającego dokonanie drobnych napraw sprzętu turystycznego, czyszczenie odzieży i sprzętu.

W części mieszkalnej minimalna powierzchnia pokoju (bez wyodrębnionej łazienki, WC i przedpokoju) wynosi:

1-osobowego – 5 m²,

2-osobowego – 7 m²,

3-osobowego – 9 m²,

4-osobowego – 12 m²,

większego niż 4-osobowy (powierzchnia 4-osobowego plus 2,5 m² dodatkowo na każdą następną osobę).

Dopuszcza się łóżka piętrowe przy wysokości pokoju min. 2,5 m. Powierzchnia pokoju może być wówczas mniejsza o 20%.

Liczba miejsc noclegowych na jedno urządzenie higieniczno-sanitarne ogólne wynosi (z wyjątkiem miejsc w pokojach mających te urządzenia; w obiektach nowych wskaźniki urządzeń higieniczno-sanitarnych powinny być zgodne z warunkami technicznymi dla obiektów zamieszkania zbiorowego):

umywalka z lustrem i półką – 20,

WC – 20,

natrysk – 35,

wieszaki na ręczniki i bieliznę osobistą.

W pokojach powinny znajdować się następujące meble: łóżko (dopuszcza się stelaż wyposażony w materac ze zdejmowanym pokrowcem nadającym się do prania), stół, krzesło lub taboret – 1 na osobę (dopuszcza się ławy), stolik lub półka (przy każdym łóżku), szafa ubraniowa lub wnęka (w pokojach większych niż 2-osobowe po 1 segmencie na ubrania i bieliznę o powierzchni co najmniej 0,25 m² na osobę), kosz na śmieci niepalny oraz wieszaki na okrycia wierzchnie.

Schroniska muszą mieć jadłodajnię oferująca posiłki typu barowego oraz stanowisko do przyrządzania i spożywania posiłków oraz do zmywania naczyń.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Schronisko_turystyczne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20041881945

KONKURSY ARCHITEKTONICZNE

34-604 Przyszowa 82

tel. +48 692 422 717

kontakt@ideanova.org.pl

NIP: 6772430287
REGON: 36923018000000
KRS: 0000712784

IDEANOVA MOUNTAIN SHELTER

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2022 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

pl_PLPolish